รองไพฑูรย์เมนู

เตรียมสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

เตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา

เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ตัวอย่างข้อสอบ

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1

สถิติการออนไลน์

บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 2
สมาชิกใหม่: pitoon2500

ใช้งานวันนี้: 0
ออนไลน์: 3
ออนไลน์ สูงสุด: 15
สูงสุด ต่อวัน: 0
เมื่อวาน: 0
เดือนนี้: 0
ทั้งหมด: 580427

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
-ยังไม่มีการบันทึก -

บทความล่าสุด

กฏหมายการศึกษา

สถิติ

hits counter

ข่าวความเคลื่อนทางการศึกษา

content

กระทู้จากกระดานข่าว

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์การเตรียม สอบ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย กทม. ครูผู้ช่วยท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา ภาค ก. ท้องถิ่น ก.พ. ภาค ก. เตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพครู เตรียมสอบผู้บริหาร

ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานและการนำไปใช้

ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและการนำไปใช้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
6. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
10. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการปกครอง พ.ศ. 2539
11. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
13. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
14.  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
15. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
16. ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2550
17. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546
18. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554
20. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

หลักเกณฑ์สอบ ผอ.เขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 สามารถเข้ามาเช็คผลการสอบครูผู้ช่วย 2557 ได้ที่เว็บไซต์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ค  ในวันนี้ (24 เม.ย.) สามารถดูผลสอบครูผู้ช่วย 2557 พร้อมกำหนดสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ค ได้ที่นี่

ลำดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยภาค ค

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข

ลำดับ  
เขตพื้นที่การศึกษา  
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย ภาค ค

สปพ. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557
1 กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
2 นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
3 นนทบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
4 ปทุมธานี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
5 ปทุมธานี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
6 สมุทรสาคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
7 นราธิวาส เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
8 ปัตตานี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
9 ชุมพร เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
10 ชุมพร เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
11 นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
12 สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
13 สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
14 สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
15 กระบี่ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
16 ตรัง เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
17 พังงา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
18 ภูเก็ต ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
19 ระนอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
20 กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
21 กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
22 กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
23 กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
24 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
25 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
26 ราชบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
27 ราชบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
28 สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
29 สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
30 สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
31 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
32 พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
33 ลพบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
34 สระบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
35 อุทัยธานี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
36 กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
37 กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
38 ตาก เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
39 นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
40 เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
41 อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
42 เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
43 น่าน เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
44 แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
45 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
46 สกลนคร เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
47 บึงกาฬ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
48 อุบลราชธานี เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
49 นครราชสีมา เขต 4 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
50 นครราชสีมา เขต 5 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
51 นครราชสีมา เขต 6 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
52 จันทบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
53 จันทบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
54 ชลบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
55 ชลบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
56 ตราด ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
57 ระยอง เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
58 ระยอง เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
59 สระแก้ว เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
60 สระแก้ว เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข

สพม. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557
61 สพม.1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
62 สพม.2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
63 สพม.3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
64 สพม.4 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
65 สพม.5 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
66 สพม.6 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
67 สพม.7 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
68 สพม.8 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
69 สพม.9 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
70 สพม.10 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
71 สพม.11 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
72 สพม.13 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
73 สพม.14 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
74 สพม.15 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
75 สพม.16 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
76 สพม.17 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
77 สพม.18 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
78 สพม.19 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
79 สพม.20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
80 สพม.25 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
81 สพม.26 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
82 สพม.29 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
83 สพม.30 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
84 สพม.32 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
85 สพม.34 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
86 สพม.36 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
87 สพม.38 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
88 สพม.41 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
89 สพม.42 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข

สศศ. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557
90 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข

จำหน่ายแล้ว คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ เล่ม 1

จำหน่ายแล้ว
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ เล่ม 1 ราคา 230 บาท(รวมค่าจัดส่ง)
โอนเงินในนามนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ธนาคากรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์ บัญชีเลขที่ 719-1352-558 
พร้อมsms ชื่อที่อยู่มาที่ 0879748486

ข่าวการศึกษา

งานราชการ อัพเดต

แสดงผลในเวลา: 0.11 วินาที
681,827 ผู้เยี่ยมชม